Brand på Pilängstorget i Landskrona

Under natten till den 28 december bröt en stor brand ut på Pilängstorget i Landskrona. Torget är ett litet centra beläget i Karlslundsområdet. På torget finns ett antal lokaler (Karlslunds Pizzeria, My Gross, Lab samt en spelbutik), som alla fått omfattande skador. Alla lokalhyresgäster är kontaktade och har fått information om vad som skett.

Under torget finns ett garage, som påverkats av brandens rökutveckling och själva släckningsarbetet. Bolaget har tillsammans med hjälp av polisen försökt att nå alla bilägarna, för att kunna få ut bilarna under ordnade former. Detta arbete beräknas pågå under några dagar. Om du vet om att du har en bil i garaget och ännu inte blivit kontaktad, ring då till Landskronahem på tel 0418-569 00 för att få hjälp.

Samtliga byggnader på torget ägs av Landskronahem.