Deltag i Landskronahems fototävling 2017!

Vi utlyser en fototävling, i form av ett fotouppdrag, till Landskronahems Årsredovisning för 2017. Syftet med tävlingen är att bidraga till Landskrona som fotostad samt skapa intresse kring vår Årsredovisning och Landskronahem som företag.

Tävlingen går ut på att visa upp Landskronahems boende utifrån temat:

”I LAVE LANDSKRONA. Detta är mitt boende och det här gillar jag att göra i staden på min fritid. Vad är det bästa med Landskrona?”

Det vinnande bidraget kommer att pryda omslaget på vår Årsredovisning för 2017.


Vinnande bild för Årsredovisning 2016: fotograf Hans Jonsson

Vem kan deltaga?

Vi riktar oss till yrkesverksamma fotografer i Skåne.

Så här går det till

Vill du deltaga i tävlingen skickar du in ditt CV, portfolio samt beskriver din idé kring upplägg för fotograferingen utifrån ovan angivna perspektiv senast den 29 oktober. Anmäl dig här.

En jury värderar inkomna CV:s, portfolios och idéer och väljer därmed en vinnare som får i uppdrag att utforma 5-10 bilder för Landskronahems Årsredovisning utifrån det angivna temat. Juryns beslut kan inte överklagas och består av:

  • Anna Gullmark, enhetschef Malmö muséers fotoenhet
  • Tobias Hultén, kursansvarig Fridhems Folkhögskola
  • Göran Nyström, verksamhetsledare Landskrona Fotofestival
  • Charlotta Karlsson, marknads- och kommunikationsstrateg AB Landskronahem

Fotouppdraget som ska genomföras under november och december och ersätts med SFF:s tariffer som grund.

Vad vinner man?

Vinsten består av ett studieresestipendium på 10 000 kr.

Välkommen med din anmälan!

Fotografen som vunnit uppdraget  i tävlingen får/förbinder sig, genom att skriva på en medgivande-blankett, att:
•  Vinnande 5-10 bilder är Landskronahems och får lov att användas i Årsredovisning samt i reklam och marknadsföring i ett år framåt from det datum då Årsredovisningen publiceras.
•  Fotografen som vunnit uppdraget får möjlighet att ställa ut sina vinnande bidrag samt valfri del av sin övrig produktion tillsammans med övriga tävlande fotografer. Även de får möjlighet att ställa ut en del av sin produktion. Deltagande fotografer i tävlingen samarrangerar denna fotoutställning tillsammans i en av Landskronahems lokaler under sommaren 2018. Fotografen som vunnit uppdraget agerar projektledare för utställningen. Deltagande fotografer ansvarar själv för ev montage och upphängning av sina verk. Landskronahem kan hjälpa till med personal under fotoutställningens öppethållande vid överenskommelse.