Läxhjälpen gynnar oss i framtiden!

Landskronahem, läxhjälp

 

Aldin Rancic Dzafic och Shaima Mahoul går sista året på Seminarieskolan i Landskrona. De är två av totalt tretton elever som bor inom Landskronahem. Alla har fått möjlighet att gå på stiftelsen Läxhjälpen via bostadsbolaget under 2017.

Innan eleverna började på Läxhjälpen hade de svårt att hitta rätt motivation till att studera. Många gånger kände de sig otåliga och de menar att de inte lyckades med sitt skolarbete. Efter att de gått ett tag på Läxhjälpen har de fått en rejäl skjuts i resultat, motivation, betyg och inte minst i självförtroende. De har två läxhjälpare att se upp till och ha som förebilder i form av Ajsa Hodzic och Hanna Jovanovic, som båda läser till Civilingenjörer i Kemiteknik vid Lunds Universitet.

Shaima säger att hon kan söka sig vidare till gymnasiet tack vare Läxhjälpen:
–  Innan jag började här hade jag tyvärr F i svenska. Nu är jag godkänd i allt och har nästan höjt alla mina betyg. Här på Läxhjälpen vill de mitt bästa och jag har sökt in på Barn & Fritidsprogrammet på Öresundsgymnasiet. Min tanke är att jobba på en förskola.

Även Aldin har sökt in till samma program på samma skola:
–  Jag vill bli idrottsledare. Tack vare Läxhjälpen har mina skolresultat förbättrats betydligt och jag har möjlighet att gå vidare till gymnasiet. Går det bra där skulle jag kunna utbilda mig vidare till idrottslärare på Lärarhögskolan.

Helena Fremle, VD på Landskronahem kan bara ge Läxhjälpen goda vitsord:
–  Det känns väldigt stimulerande att höra att det går så bra för alla eleverna som vi sponsrar på Läxhjälpen. När de lyckas, så för det med sig så mycket annat. Deras familjer känner tillfredsställelse, resultaten i hela skolor blir bättre och på lång sikt kan trivseln i våra bostadsområden öka. Läxhjälpen får dessa ungdomar att våga tro på sig själva och uppleva glädje i lärandet. Läxhjälparna i sig är utomordentliga förebilder. Vi som bostadsbolag känner oss mycket nöjda!

Läs mer om Läxhjälpen här.

På bilden ovan syns läxhjälparen Ajsa Hodzic, eleverna Aldin Rancic Dzafic och Shaima Mahoul samt läxhjälparen Hanna Jovanovic.