Nya hyror från 1 januari 2018

De nya hyrorna är nu klara för 2018. Efter överenskommelse mellan AB Landskronahem och Hyresgästföreningen, höjs hyrorna för bostäder med i genomsnitt 0,5 % från 1 januari 2018. En fördelning är genomförd som innebär att vissa lägenheter inte höjs alls och andra höjs med maximalt 1,1 %.

Hyrorna i Landskrona sätts numera efter en hyressättningsmodell, framarbetad av Landskronahem, Hyresgästföreningen och Fastighetsägareföreningen, som vi informerat om tidigare. Modellen innebär att hyran beräknas utifrån olika egenskaper och kvaliteter i fastigheten och lägenheten. Detta innebär att lägenheter i samma fastighet kan få olika höjning beroende på olika storlek och standard.

Lokaler, ej indexbaserade, höjs med 2 % från 1 januari 2018. Garage höjs 10 kronor per månad, undantaget Styrmannen och Östra Roten som höjs med 3 % enligt avtal. Parkeringsplatser höjs med 5 kronor/månad.