Nästa nyhetsbrev kommer i oktober

Nästa nyhetsbrev kommer i oktober istället för september som tidigare utlovats. Anledningen är att vi förändrar vår hemsida och grafiska profil.