Överenskommelse om hyreshöjning

De nya hyrorna är nu klara för 2017. Efter överenskommelse mellan AB Landskronahem och Hyresgästföreningen höjs hyrorna för bostäder med i genomsnitt 1,3 % från och med den 1 januari 2017.

En fördelning är genomförd som innebär att vissa lägenheter inte höjs alls och andra höjs med maximalt 300 kronor i månaden.

Som vi tidigare informerat om sätts hyrorna i Landskrona efter en hyressättningsmodell, vilken är framarbetad av Landskronahem, Hyresgästföreningen och Fastighetsägareföreningen. Modellen innebär att hyran beräknas utifrån olika egenskaper och kvaliteter i fastigheten och lägenheten. Detta innebär att lägenheter i samma fastighet kan få olika höjning beroende på olika storlek och standard.

Lokaler, ej indexbaserade, höjs med 2 % från och med den 1 januari 2017. Garage höjs 10 kronor per månad, undantaget Styrmannen och Östra Roten, som höjs med 3 % enligt avtal. Parkeringsplatser höjs med 5 kronor per månad.