Trygghetsvandring för ökad trivsel och trygghet

För att stärka trivseln och tryggheten i Karlslund har vi på Landskronahem genomfört en trygghetsvandring tillsammans med Landskrona stad, LAB (Landskrona stads mini-kulturhus för tjejer i åldrarna 9-11 år), boende och övriga fastighetsägare i området. Platser som kändes otrygga för barn och ungdomar i Kopparängen har setts över och genomgått en översyn. Det uppkom önskemål om bättre genomsiktlighet, bättre belysning och en roligare omgivning.

Detta har resulterat i att samtliga lekplatser i den del som förvärvades i höstas kommer att rustas upp tillsammans med ungdomarna i området. Främst gäller det befintlig utrustning och dess framtida färgsättning. De äldre stolparmaturerna kommer att ersättas med LED-belysning, som gör att ljuset kommer att uppfattas mycket behagligare och tryggare än tidigare. Den är också mer energibesparande. Våra säsongsarbetare har redan börjat med att röjsåga samtliga otrygga stråk och tidigare samlingsplatser för att få en bättre genomsiktlighet.

Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad trygghetsvandring.