Landskronahem återetableras i Karlslund

Flytt till Emaljgatan 1 med mellanlandning på Emaljgatan 9.

Vi på Landskronahem återetablerar oss i Karlslund genom att flytta vårt huvudkontor till Emaljgatan 1 i samband med de satsningar vi gör i området. Det kommer att ske förändringar och moderniseringar av byggnaden, både exteriört och interiört. Arbetet kan ses som en startpunkt för stadsutvecklingen inom kvarteren Silverängen och Kopparängen som påbörjas nu. Ombyggnaden beräknas vara helt färdigställd under första kvartalet 2020.

Ett antal föreningar och verksamheter kommer att erbjudas lokaler i samma byggnad.

Läs gärna mer om vår utveckling i Koppargården och Silverängen här.

Medan vi väntar på de nya lokalerna på Emaljgatan 1 har vi flyttat till Emaljgatan 9.