Landskronas största lekplats

I början av nästa år är det byggstart för lekplatsen
norr om Emaljgatan i Karlslund. Sommaren 2020
beräknas den stå klar för lek.
Parkourutrustning var ett av många önskemål från
unga tjejer i området och det kommer att bli verklighet.
Vi har också tagit till oss deras idé om en scen där man
kan dansa, spela musik eller bara sitta och umgås.
För de yngre barnen finns en spännande ”skog” att vandra
genom med små hinder och kojor samt lekkullar, mindre
rutschkana och gungor. För de äldre barnen finns bland
annat en hög rutschkana, gungor och studsmattor. Det
planeras också för en kickbikebana, grillplats och matplatser
där man kan äta medhavd fika. Lekplatsen
utformas så att delar av den passar för barn med
funktionsvariationer.