Mats Jönsson

Bovärd
Telefon:
0418-569 67
E-post:
mats.jonsson@landskronahem.se

Telefon- och besökstid

Seminariet/ Larvi/ Filaren
Larvigatan 19D
Tisdag: 16.00-17.30
Torsdag: 09.30-10.30